ÎNTREBĂRI SI RĂSPUNSURI FRECVENTE
Testele și sintezele au fost realizate de un absolvent al Facultății de Drept, pasionat de psihologie iar în momentul actual grefier.
Testele și sintezele cu întrebări și răspunsuri pe articolele din tematică, schițe logice, excepții, afirmații cu indicarea caracterului adevărat sau fals au fost realizate:
-strict din codurile actualizate de procedura civilă, penală și legile de la organizare judiciară în vigoare în conformitate cu tematica de concurs;
-cu cuvintele din Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă și legile de organizare judiciară.
Aceste teste și sinteze pot înlocui codurile de procedură civilă, penală și legile de organizare judiciară pentru cei care sunt familiarizați cu materia fără a mai fi nevoie de ele.
Sunt utile pentru verificarea cunoștințelor, învăţatului în paralel, înţelegerii neclarităţilor, învăţării logice şi vizuale a informaţiilor.
Mai exact acestea sunt o descifrare logică a articolelor pentru a le putea învăța cât mai ușor și pentru a fi ușor de asimilat informațiile atât din punct de vedere logic cât și vizual;
*Recomand cititul măcar odata în paralel a codurilor de procedură civilă, penală și a legilor de la organizare judiciară cu aceste teste și sinteze pentru a le înțelege utilitatea lor.

Testele și sintezele sunt realizate strict pe articolele din tematica de concurs SNG / concursurile direct pe post pentru grefieri cu studii superioare (cu excepția concursurilor direct pe post de la ÎCCJ care mai includ și secțiuni specifice);

În momentul achiziției, testele și sintezele sunt actualizate cu legislația și tematica în vigoare la momentul respectiv.

Se trimit in format PDF, în același format pentru a fi uşor de printat și ataşat la testele și sintezele iniţiale.
Se vor trimite actualizările legislative prin e-mail timp de 3 ani de la data achiziționării doar pentru persoanele care au achiziționat toate cele patru teste și sinteze (se vor trimite actualizările gratuit și dupa trecerea perioadei de 3 ani, doar la cerere).

Testele și sintezele se trimit în format fizic, doar actualizările se trimit pe e-mail în format electronic.

SNG-ul, formatorii săi și CSM-ul nu au niciun fel de implicare în aceste teste și sinteze.

INFORMATII UTILE ALE CELOR 4 DOCUMENTE
Metoda 1
Se citesc în paralel articolele din codurile de procedură și legile de la organizare judiciară cu cele patru teste și sinteze.

Metoda 2
Se citește un articol, după care se face un rezumat în minte cu informațiile învățate/citite din articol.
Dupa terminarea articolelor de citit din acel capitol/sectiune, se face din nou un rezumat in minte cu toate informatiile învățate/citite din acel capitol/acea secțiune.
Se repetă aceeași procedură pană la terminarea capitolelor / secțiunilor.

Metoda 3
Se acopera cu o coală răspunsul întrebării / afirmației cu indicarea caracterului adevarat sau fals, iar apoi se răspunde. În cazul în care nu se cunoaște răspunsul / se răspunde greșit/ se răspunde incomplet, se va face o bifă în dreptul acesteia cu creionul.
Atunci când acestea sunt reluate, se va răspunde doar la întrebările notate cu creionul pentru a nu se mai pierde energie cu cele la care se știe răspunsul.
Se vor relua doar cele rămase cu bifă până când acestea nu vor mai exista / se vor diminua în mod semnificativ.

Metoda 4
După terminarea unui capitolul / unei secțiuni de citit, se va face o bifă cu creionul în dreptul alineatului / articolului care necesită citirea sa de mai multe ori, pentru ca atunci când se repetă spre final să se citescă doar articolele mai dificile și să nu se mai consume timp cu cele ușoare, cunoscute deja.

Metoda 5
Se deschide la întâmplare o pagină și se răspunde la o întrebare la întâmplare.
Aceasta metodă ajută pentru pregătirea cu întrebări/informații din secțiuni/capitole diferite, asemenea celor de la concurs.
Totodata ajută la diminuarea monotoniei învățatului.

Metoda 6
Citește cuprinsul și încearcă să vizualizezi în minte la fiecare capitol/secțiune ce articole conține, așezarea lor în pagina și ordinea acestora. Aceasta metodă ajută la dezoltarea și stimularea memoriei vizuale.
Foarte important este ca atunci când se învață conținutului unui articol, să se citească și denumirea acestuia.
exemplu: Art. 269 - Calculul termenelor procedurale

Pentru a se obține un rezultat cât mai bun, recomandat este să se treacă măcar odată prin toți acești pași iar spre final să se folosească doar metodele 3, 4 și 5.
Acestea sunt recomandări proprii, pentru a fi folosite sau pentru a inspira la metode de învățare / testare.
Fiecare poate și ar trebui să-și gaseasca metoda sa proprie cea mai efecientă pentru sine, deoarece fiecare persoană învață și reține informațiile în mod diferit și în stil propriu.
-sunt singurele teste și sinteze ajutătoare pe piață ce conțin aproximativ 95% din tematica de concurs pentru concursurile de grefieri cu studii superioare juridice;
-au aceeași ordine a capitolelor cu tematica în vigoare pentru concursurile de grefieri cu studii superioare juridice (cu excepția concursurilor direct pe post de la ÎCCJ, care mai includ și secțiuni specifice);
-conțin întrebări și răspunsuri pe articolele din tematică, schițe logice, excepții, cuvinte cheie, comparații ale articolelor, afirmații cu indicarea caracterului adevarat sau fals, ceea ce ajuta la reducerea intervenirii monotoniei la învățat;
-sunt formulate strict cu cuvintele din Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Legea 304/2004, Legea 567/2004, Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, Regulamentul de ordine interioară al parchetelor, Codul deontologic, Regulamentul de ordine interioară al DNA și Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT;
-pot înlocui codurile de procedură civilă, penală și legile de la organizare judiciară;
-ajuta la înțelegerea cât mai rapidă a informației si reduce consumarea energiei creierului cu descifrarea informației. Cu cât este mai ușor de înțeles un articol, cu atât este mai usor de memorat și înțeles cât mai logic informația;
-sunt utile pentru verificarea cunoștințelor, învăţatului în paralel, înţelegerii neclarităţilor, învăţării logice şi vizuale a informaţiilor.
-sunt actualizate periodic atât pe partea legislativă cât și pe îmbunătățirea conținutului din cele 4 teste și sinteze;
-actualizările sunt trimise prin e-mail (timp de 3 ani de la data achiziționării pentru cei care au achiziționat toate cele 4 teste și sinteze) în același format pentru a fi uşor de printat și ataşat la testele și sintezele iniţiale;
-preț scăzut în comparație cu alte cursuri de pregătire.

ÎNTREBĂRILE AU ROLUL:
-de a stimula creierul la identificarea răspunsului;
-de verificare și amintire a informațiilor;
-de a dezvolta atenția la detalii;
-de acomodare cu metodologia subiectelor de la concurs.

SCHIȚELE AU ROLUL:
-de a stimula memoria vizuală și cea logică;
-de a reține esența articolelor.

COMPARAȚIILE ALE ARTICOLELOR AU ROLUL:
-de a nu confunda anumiți termeni;
-de a reflecta asupra diferențelor între articolele asemănătoare și diferite ale Codului de procedură penala și Codului de procedură civilă.
Majoritatea profesorilor din facultate nu ne explică cum trebuie să învătăm, cum să abordăm subiectele la examene, cum să ne alegem latura care ne avantajează ci doar redarea unor informații care trebuiesc asimilate fără să fie legate de un exemplu din realitate cu care să facem legătură, iar lipsa acestui exemplu duce la o învățare superficială, lipsită de sens iar rezultatul fiind uitarea rapidă.

De multe ori avem impresia că știm răspunsul la întrebare dar atunci când suntem nevoiți să dam un răspuns, răspundem printr-o exprimare ,,sărăcăcioasă’’ și lipsită de detalii deoarece nu ne amintim exprimarea corecta.

Pentru a reține cât mai bine o informație trebuie să ne stimulam creierul din toate ,"unghiurile", să ne folosim de memoria vizuală și daca avem posibilitatea de cea auditivă.

Dupa părerea mea, memoria auditivă fără cea vizuală (ascultarea în format mp3 de exemplu) nu este eficientă pentru învățat și înțeles (cu excepția informațiilor foarte simple și uzuale) ci doar pentru repetat.

Fără interogare, persoana nu identifică explicit o nevoie specifică de informații și nu declansează demersurile reținerii și utilizării ei.

Timpul și perioada de concentrare sunt printre principalele probleme ale învățatului, de aceea aceste teste și sinteze:
-reduc timpul de a înțelege un articolului;
-sunt o descifrare logică a articolelor pentru a le putea înțelege cât mai ușor și pentru a fi ușor de asimilat informațiile atât din punct de vedere logic cât și vizual;
-sunt utile pentru verificarea cunoștințelor, învăţatului în paralel, înţelegerii neclarităţilor, învăţării logice şi vizuale a informaţiilor;
-pot înlocui codurile de procedură civilă, penală și legile de organizare judiciară pentru cei care sunt familiarizați cu materia fără a mai fi nevoie de ele.
Primele 3 teste și sinteze conțin întrebări și răspunsuri pe articolele din tematică, schițe logice, excepții, cuvinte cheie, comparații ale articolelor, afirmații cu indicarea caracterului adevărat sau fals, etc.:
1) Teste și sinteze - Codul de procedură penală;
2) Teste și sinteze - Codul de procedură civilă;
3) Teste și sinteze - Organizare judiciară;
4) COMPARAȚII ALE ARTICOLELOR ASEMĂNĂTOARE / CITAREA ȘI ASCULTAREA MINORULUI / FELUL SOLUȚIONĂRII ȘI CĂILE DE ATAC.

Testele și sintezele:
-sunt formulate strict cu cuvintele din Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă și Legea 304/2004, Legea 567/2004, Regulamentul de ordine interioară al instanțelor, Regulamentul de ordine interioară al parchetelor; Codul deontologic, Regulamentul de ordine interioară al DNA, Regulamentul de organizare și funcționare al DIICOT;
-sunt adaptate strict cu tematica în vigoare pentru concursurile de grefieri cu studii superioare juridice;
-au paginile numerotate, cuprins și pagină de abrevieri;
-au aceeași ordine a capitolelor cu cea afișată în tematică;
-sunt actualizate periodic;
-contin aproximativ 95% din articolele din tematica de concurs.
INFORMATII UTILE PENTRU CONCURSURILE DE GREFIERI
Proba eliminatorie de verificare a cunoștintelor de operare pe calculator:
-se cere doar la concursurile direct pe post organizate de curțile de apel / parchetele de pe lângă curțile de apel;
-diferă de la o curte de apel / parchet de pe lângă aceasta, deoarece își fac individual cerințele probei;
-este notată cu ,,admis’’ sau ,,respins’’ si nu se poate face contestație la rezultat. Persoanele care au fost notate cu ,,respins’’ la această probă, nu vor mai participa la susținerea probei scrise;
-este limitată, de regulă, la 15-20 min.

De regulă, sunt cerințe elementare cum ar fi:
-utilizarea windowsului (de regulă, Windows 7, 10);
-utilizarea Microsoft Office: Word, Excel (de regula, ediția 2010);
-lucru cu fișiere: crearea, denumirea, schimbarea numelui, copierea, mutarea, ștergerea, recuperarea, imprimarea, scanarea;
-lucru cu fisiere multiple într-o rețea de calculatoare;
-căutare;
-Adobe Reader;
-Internet Explorer, Mozila Firefox;
-crearea unui e-mail in Microsoft Outlook, atașarea unui fișier, scrierea unui mesaj text și expedierea acestuia;
-utilizarea de butoane și câmpuri din bara de meniuri și bara aplicațiilor favorite;
-inscripționarea unui CD / DVD cu anumite fișiere.

Cele mai uzuale cerințe sunt cele in Word, cum ar fi:
-aranjarea în pagină (sus, jos, stânga, dreapta), spațierea între rânduri, distanța paragrafului, fontul textului (Times New Roman), stilul fontului (regular, italic, bold, bold italic), marimea textului (12), notă de subsol;
-crearea unui tabel conform specificațiilor din cerință;
-utilizarea diacriticelor;
-imprimarea textului.

Exemple de probe practice:
-redactarea textului în Word după dictarea unei încheieri, ordonanțe sau a altui text;
-transcrierea cu aceleași caracteristici a unui text sau tabel de pe foaia fizică, în Word, într-un interval limitat de timp.
-crearea unui fișier Excel iar apoi de făcut un tabel în acesta după anumite caracteristici iar la final printat / trimis pe email / inscripționat pe un CD.

Puncte forte la proba practică sunt:
-redactarea textului corect gramatical;
-rapiditatea;
-respectarea cu exactitate a cerințelor;
-atenția la detalii.

Foarte important este ca la începutul probei să-ți setezi tastatura în limba română pentru a putea scrie cu diacritice (alt+shift).
Nu toate tastaturile fizice au diacritice marcate pe butoane, drept pentru care trebuie să cunoști unde se află acestea.
Mai important este ca textul să fie scris corect gramatical și fără diacritice sau cu diacritice parțial decât cu diacritice și cu greșeli.
CUPRINS
(click pe fiecare)

1.CONCENTREAZĂ-TE PE NOTA PE CARE VREI SĂ O OBȚII ȘI NU PE NR. DE CANDITAȚI ÎNSCRISI

2.VOINȚA ȘI MOTIVAȚIA (SCOPUL)

3.ÎNVAȚĂ IMEDIAT DUPĂ CE TE TREZEȘTI

4.ÎNVĂȚATUL PENTRU CONCURS ÎN PARALEL CU JOB-UL

5.TIMPUL ALOCAT PREGĂTIRII

6.MONOTONIA

7.AERUL DIN ÎNCĂPERE

8.MIȘCAREA

9.RELAȚIA CU PARTENERUL PE PERIOADA STUDIULUI

10.PARTICIPAREA LA CURSURI DE PREGĂTIRE

11.ÎNVAȚĂ INTELIGENTPentru acest concurs este nevoie de:
-învățatul și înțelegerea articolelor din C.p.p., C.p.c. și a legilor de la organizare judiciară;
-înțelegerea metodologiei și a logicii subiectelor;
-îmbunătățirea stării psihice (încredere în sine, eliminarea emoțiilor, îmbunătațirea tehnicii învățatului, etc.)


Degeaba se învață și se știe foarte bine materia de acasă dacă în sala de concurs există emoții care pot influența răspunsul sau se răspunde grabit fără analizarea mai atenta a cerinței subiectului, pentru că aproximativ 80% dintre subiectele de concurs sunt accesibile iar 20% vor fi pentru diferențiere.


CONCENTREAZĂ-TE PE NOTA PE CARE VREI SĂ O OBȚII ȘI NU PE NR. DE CANDITAȚI ÎNSCRISI

Acest concurs este asemenea unui concurs de atletism, doar că la nivel intelectual. De aceea este necesar să te pregătești foarte bine pentru că degeaba sunt mulți candidați înscriși, tu vei concura doar cu câțiva care sunt în top și gândește-te cu ce poți fi tu mai bun decât un alt candidat care o să obțină notă de top. Este necesar să cauți metode pentru a eficientiza timpul de învățat, memorat și de a înlatura toate mijloacele care îți perturbă performanța la învățat (vorbitul și privitul inutil pe rețelele de socializare, relaxarea și dormitul pentru o perioada mai indelungată decat cea necesara, etc.). Nu conteaza dacă sunt înscriși 20 sau 5 candidați pe un loc, contează să te încadrezi cu nota pe care o vei obține în locurile disponibile. Vei sacrifica doar o perioadă de timp până reușești să fi admis decât să te bucuri de confortul din prezent și să regreți mai târziu. Mai bine să te sacrifici acum când alții stau în zona de confort (se distrează, relaxează, petrec, etc.). După reușită, vei avea timp să recuperezi într-o perioadă destul de scurtă tot ce ai sacrificat pe perioada studiului. Satisfacția și eliberarea va fi pe măsură.VOINȚA ȘI MOTIVAȚIA (SCOPUL) SUNT CEI MAI IMPORTANȚI FACTORI

Acest concurs nu este pentru persoanele care nu sunt pregatite să facă anumite compromisuri de la zona de confort. Este nevoie de foarte multă răbdare, perseverență, voință și motivație. Acestea se dezvoltă cu timpul prin autosugestie și dorință foarte puternică. Dacă aceste stări nu există, atunci subconștientul nu te va ajuta și impulsiona în ceea ce îți propui.
1. Este nevoie de foarte multă răbdare, pentru ca toate informațiile nu se învață peste noapte. Creierul are nevoie de o perioadă de acomodare cu învățatul, așa că nu intra în panică și ai răbdare! În fiecare zi este nevoie să alimentezi creierul cu acea dorință iar când aceasta devine o obsesie, atunci esti pregătit/pregătită să sacrifici orice pentru a ajunge la rezultatul dorit și să concurezi cu ceilalți.
2. În caz de esec la un concurs, este nevoie de perseverență pentru a se trece mai departe, de a se caută și învăța din greșeli. Dacă înveți ceva dupa fiecare ,,eșec’’ atunci nu mai este un ,,eșec’’ ci eliminarea posibilelor erori și îmbunătățirea sistemului de învățat.
3. O persoana care are voință ajunge mai departe decât o persoană inteligentă dar fără voință. Degeaba este inteligentă o persoană dacă nu are la baza și o voință puternica șă îndeplinească ce și-a propus, pe când o persoană care are o voință puternică poate obține mult mai multe datorită stăruinței.
4. Ultima caracteristică dar nu cea din urmă este motivația și anume scopul pentru care iți dorești să obții funcția de grefier. Motivația trebuie să fie foarte bine determinată de scop, astfel încât să vezi avantajale pe care le vei avea după obținerea acestei funcții. Gândindu-te la avantajele obținerii acestei funcții și la modul de viață după obținerea acesteia, este ca o autosugestie la nivelul subconștientului care te va impulsiona și îți va da energie pentru ceea ce îți propui. Foarte multe persoane renunță după primul eșec la concursul S.N.G. sau direct pe post. Foarte greșit! Materia învățată pentru acest concurs se face în timp. Învață după fiecare eșec, analizează fiecare subiect în parte unde ai greșit, gasește logica subiectelor și îmbunătățește modul de studiu.


ÎNVAȚĂ IMEDIAT DUPĂ CE TE TREZEȘTI

Nu aculta muzică, nu verifica facebook-ul, nu începe conversații decât dacă este necesar. Creierul trebuie să fie cât mai odihnit pe perioada învățatului și anume să nu fie încărcat cu elemente care nu ajută în vederea pregătirii pentru concurs. Asta nu înseamnă că nu trebuie să existe și momente de relaxare sau alte activități. Muzica deși detensionează creierul, în același timp îl și obosește/consumă energia fără să constientizăm. Încearcă să nu asculți muzică decât după ce ai terminat definitiv în acea zi cu învățatul. Creierul nu trebuie încărcat cu activități care nu sunt benefice învățatului și relaxante deoarece va distribui energie fiecărei activitate pornită. Este asemenea unui procesor de calculator/telefon, cu cât deschizi mai multe aplicații, cu atât va procesa mai lent informațiile. Somnul ajută la resetarea acestor ,,activități’’ și de aceea recomand învățatul imediat după trezire. Încearcă să-ți concentrezi atenția cât mai mult pe învățat. Nu spune lasă că am timp mai mult săptămâna viitoare, deoarece s-ar putea să apară alți factori care o să-ti distragă atenția.


ÎNVĂȚATUL PENTRU CONCURS ÎN PARALEL CU JOB-UL

Ideal ar fi dacă îți poți permite, să nu ai și job în același timp, pentru a putea aloca timp mai mult învățatului. Totuși am constatat că atunci când știi ca ai mai puțin timp la dispoziție, vei învăța mult mai intens decât dacă știi că ai toată ziua la dispoziție. Dacă ai si job în același timp, foarte important este să dormi maximum 30-40 minute înainte de a te apuca de învățat. Dacă nu reusesti să adormi, stai cu ochii închiși în pat și încercă să nu te gândești la nimic. După cele 30-40 min. de somn / stat cu ochii închiși vei simți o diferență importantă de energie.


TIMPUL ALOCAT PREGĂTIRII

Pentru a eficientiza timpul alocat studiului, este nevoie să ne folosim de notițe, evidențieri pe text pentru a înțelege informația cât mai rapid și pentru a nu consuma energia creierului cu descifrarea informației. Cu cât este mai ușor de înțeles un articol, cu atât este mai usor de memorat și înțeles cât mai logic informația. Memoria vizuală este cea mai importantă. Dacă după primele vizualizări ale paginii memoria vizuală nu ajută foare mult, în timp, aceasta o să fie cea mai eficientă în memorarea informațiilor.
Pregatirea pentru concursul S.N.G. se face cu aproximativ 2-4 luni înaintea concursului pentru cei care sunt familiarizați cu materia iar pentru cei care nu cunosc încă materia, cu aproximativ 6 luni – 1 an în funcție de capacitatea fiecăruia, nivelul de pregătire și adaptare. Capacitatea de învățare se dezvoltă tot prin învățare, așa că nu te desconsidera că alte persoane au capacitate mai bună de învățare. Și tu poți deveni la fel de bun. La început, fiecare zi de studiu va fi o luptă cu tine însuți în care vei simți un disconfort psihic.
Timpul alocat studiului pe fiecare zi ar trebui să fie cuprins între 4-6 ore. Cu cel puțin 3 săptămâni înaintea concursului, nu mai recomand a se învăța, ci doar se repetă materia deja înțeleasă. Repetatul materiilor îl recomand a fi în acestă ordine: organizare judiciară, C.p.c. și C.p.p doarece la C.p.p. informațiile sunt mai complexe iar informațiile mai greu de reținut trebuie citite ultimele. Dezavantajul repetarii a C.p.p. la sfârșit constă în faptul că, dacă se începe cu organizarea judiciară, pe parcursul repetarii până la C.p.p. creierul își mai pierde din energia reținerii.MONOTONIA

Creierul trebuie stimulat tot timpul astfel încât să nu intervină monotonia. Totodată am constatat că atunci când ai mai multe activități, monotonia intervine mai greu. Important este ca acele activități sa nu te obosească și să îți diversifice timpul plăcut. Monotonia face ca învățatul să devină plictisitor, mecanic și superficial. Dacă monotonia intervine, atunci este necesară o schimbare în tehnica învățatului.
Exemple:
-cititul la întâmplare a unui capitol;
-cititul într-o altă ordine a materiilor, capitolelor, secțiunilor sau chiar a articolelor;
-cititul în paralel a articolelor asemănătoare de la C.p.p. și C.p.c.;
-teste grilă;
*Nu recomand învățatul de pe tratate sau alte cărți de specialitate deoarece concursul se dă strict pe codurile de procedură penală/civilă și pe legile de organizare judiciară. Fiind multă materie de învățat foarte bine, dacă ne mai încărcăm creierul și cu alte cărți de specialitate, ne vom îngreuna propria muncă singuri.
Doar când nu este înțeles un articol se poate consulta o carte de specialitate.


ALIMENTAȚIA
Alimentația este foarte importantă și nu trebuie neglijată pe perioada studiului.
Sunt necesare:
- alimente care ajută la creșterea capacității de memorare cum ar fi: nucile, ciocolata neagră, oul, peștele. etc.;
- suplimente pentru îmbunătățirea memoriei (ajută sistemul nervos, scade repulsia pentru învățat și ajută la creșterea nivelului de concentrare). La fel cum culturiștii sau persoanele care fac sport de performanță folosesc suplimente / proteine pentru a obține performanță așa este necesar și la creier pentru a da randament mai bun.


AERUL DIN ÎNCĂPERE

Atunci când alergăm într-o încăpere obosim mult mai rapid decât am alerga afară, deoarece afară este un raport mai corespunzător de oxigen. Același lucru se aplică și la învățat, cu cât este mai bine oxigenată camera, cu atât se sporește fluxul de sange spre creier și se pot obține performanțe mai bune. Pentru a fi un nivel optim de oxigen într-o cameră, este necesar ca la fiecare oră să aerisim 10 minute.


MIȘCAREA

În momentele când creierul efectiv clachează și refuză să mai rețină informații, practicarea de jogging, mersul pe role/bicicletă sau exerciții la sală dar toate făcute cu o anumită măsură, fără a se ajunge la epuizare, ajută la remedierea acestei probleme. Mișcarea ajută la:
-stimularea fluxului de sânge în întregul corp, oferă cantităţi egale de oxigen pentru ambele părţi ale creierului, îmbunătăţind concentrarea şi claritatea.
-înlăturarea monotoniei;
-eliberarea în corp de endorfinele alături de dopamină și serotonină (hormonii fericirii).


RELAȚIA CU PARTENERUL PE PERIOADA STUDIULUI

Acesta este un subiect delicat în care nu doresc să intru în amănunt. Aspectele importante pe care vreau să le evidențiez sunt că în perioada studiului, este nevoie de foarte multă:
-stabilitate;
-liniște;
-susținere;
-încurajare.
Dacă nu ai încă o parteneră/partener în această perioadă a studiului, ideal ar fi să nu te implici foarte tare, deoarece ai nevoie de elementele menționate mai sus. Fără elementele descrise, calitatea studiului poate fi influențată semnificativ.PARTICIPAREA LA CURSURI DE PREGĂTIRE

Din experiență proprie, dacă cunoști materia și ai înțeles-o, cursurile de pregătire nu vor aduce o performanță mai bună în comparație cu studiul individual intens.

Ce-i drept fiecare modalitate de studiu are avantajele și dezavantajele ei, noi fiind singurii ce ne putem orienta spre ce ne avantajează, în funcție de necesitatea fiecăruia.

Dacă totuși dorești să participi la un astfel de curs trebuie luați în calcul mai mulți pași cum ar fi:

-drumul către curs, va fi un timp irosit si va consuma energie. De cele mai multe ori astfel de cursuri sunt organizate în zilele de vineri, sâmbătă și duminică pentru a putea participa cât mai multe persoane și sunt organizate doar în anumite orașe, deci va fi nevoie de o deplasare suplimentară și chiar cazarea în acel oras;

-cursurile dureaza undeva la 4-8 ore pe zi. Cand cursul durează 8 ore, din această perioadă, vor fi momente când te vei plictisi, te vei gândi la altceva sau vei dori să te relaxezi și nu vei mai fi atent la tot ce ți se predă chiar daca există și pauze. Personal, pot obține mai multă performanță când îmi organizez singur planul și timpul de studiu.

-diferențele legate de ritmul de învățare, neclaritățile fiecaruia sau nivelul de înțelegere pot incetini învățarea în grup deoarece la un astfel de curs vor fi de regula cel putin 10 cursanți;

-la curs se folosește în cea mai mare parte informația auditivă și mai puțin cea vizuală. Informațiile citite vizual se întipăresc mult mai bine în memorie comprativ cu informațiile acumulate auditiv care vor fi uitate mai rapid;

Fiind folosită în mare parte pregatirea teoretică (oral), va oferi o o reținere scăzută a reținerii informației în detaliu. Se va retine înțelesul și logica frazei dar nu și reținerea cuvintelor deoarece ritmul de predare va fi unul alert pentru a acoperi tematica materiei.

-atentia întregului grup poate fi distrasă uneori prin conversații pe subiecte care nu se pliază pe dorințele fiecăruia.

Am optat pentru pregătirea la un astfel de curs la acel moment cu scopul că:

-voi descoperi anumite ,,secrete’’ din experiența profesorilor, pe care nu le-aș fi descoperit în mod individual;

-voi avea o îmbunătățire a pregătirii crezând că am ajuns la performanța maximă pe plan individual;

-voi ieși din monotonia învățatului și a stagnării;

-voi avea o îmbunătățire a înțelegerii articolelor;

-dorința și disperarea de a face tot ce îmi este în putință pentru pregătirea la concurs.

Raportat la timpul irosit către curs, energia consumată, prețul plătit, informația culeasă la curs, cunoscând materia și având cunoștință de metodologia concursurilor, această pregătire la curs nu mi-a adus neaparat un avantaj semnificativ ci o confirmare a cunoștințelor deja acumulate pe plan individual, o logică puțin îmbunătățită, mici neclarități înțelese și o încredere mai bună în forțele proprii.

Recomand participarea la cursuri de pregătire doar în cazul în care:

-nu ești familiarizat cu materia;

-nu ai mai participat la concursurile organizate pentru grefieri;

-dorești un ajutor din partea cuiva care să-ți explice anumiți pași.

-există lipsuri în înțelegerea articolelor și nu reușești prin forțe proprii să le depășești;

-apare senzația de stagnare a performanței învățatului și a informațiilor acumulate.

-apare neîncrederea în forțele proprii și ai nevoie de un moral mai ridicat;

În concluzie, nu doresc influențarea într-un mod anume la participarea unui curs de pregătire, ci îmi expun experința proprie și concluziile la care am ajuns în urma participării la un astfel de curs. Îmbunătățirea pregătirii prin participarea la curs diferă de la o persoană la alta și de la un curs la altul.

Dorința fără limite pentru obținerea rezultatului dorit, pregatirea individuală, corectă și intensă vor fi mult peste orice obstacol întâlnit.


ÎNVAȚĂ INTELIGENT

• Înainte să te apuci de învățat, analizează modul de susținere al concursului pentru care candidezi, pentru a ști cum trebuie să abordezi felul învățatului:

-la concursurile direct pe post, subiectele pot fi de tip sinteză (3-4 subiecte la fiecare materie, de regulă), grilă (cu un singur răspuns, de regulă), sinteză + grilă;

-la S.N.G. felul concursului este mai complex și anume subiectele sunt de tip sinteză, grile, spețe (cu variante de răspuns în grilă sau cu indicarea caracterului adevarat sau fals), schițe, completări de cuvinte lipsă, propoziții cu indicarea caracterului adevarat sau fals, etc.

• Învață în sistem piramidal

-Imaginează-ți că în vârful piramidei se află, după caz, capitolul, secțiunea, apoi titlul articolului iar la sfârșit conținutul articolului.

-Încearcă să le citești în această ordine când te apuci de învățat, pentru că atunci când te gândești de exemplu la titlul articolului, îți vor veni în minte și informațiile din conținutul articolului.

Secțiunea este ca un dulap cu mai multe sertare. Sertarele sunt titlurile articolelor iar când le deschizi vei găsi conținutul articolului. Un alt exemplu este atunci când ne uitam la o poză facută de noi (titlul articolului), imediat după ce ne uităm la poza, ne vin în minte și amintirile stocate în subconștient și stările trăite în momentul respectiv (conținutul articolului).

De cele mai multe ori subiectul la concurs începe cu titlul articolului iar răspunsul va fi în conținutul lui. Dacă nu citești titlurile articolelor există riscul să nu identifici răspunsul chiar dacă cunoști informațiile din acel articol.

Exemplu:

ART. 30 Cereri in justitie (titlul articolului)

Subiectul III de la S.N.G. 2019 la C.p.c.: Enumerați și definiți cererile în justiție.

ART. 480 - Conditiile incheierii acordului de recunoastere a vinovatiei

Subiectul III de la S.N.G. 2019 la C.p.p.: Precizați condițiile încheierii acordului de recunoaștere a vinovăției în cazul inculpatului major.

• Capitolele asemănătoare de la C.p.p. și C.p.c. recomand a fi învățate și repetate în paralel, altfel există riscul de a se face confuzie între ele atunci când vei incerca să le înveți separat în perioade de timp diferite. Aceste capitole necesită mai multă atenție și timp față de celelalte capitole.

• Dupa ce termini de citit un articol:

-încearcă să-i faci un rezumat în minte cu ce ai reținut din el și să îi înțelegi esența.

-folosește-te de memoria vizuală cel mai mult și anume să vizualizezi articolul în minte ca și cum l-ai citi de pe foaie, iar apoi să-i vezi încadrarea lui pe pagina. La început va fi mai greu să ne amintim de toate articolele de pe pagina, dar citind și repetând de mai multe ori se va reține involuntar. Important este ca acele pagini să rămână în aceeași poziție.

• Daca esti obosit, nu încerca să înveți pentru că, dacă nu înțelegi și reții clar informația din articol de la început, mai târziu va exista confuzie când vei încerca să-ți amintești informațiile. Aceeași regulă se aplică si la repetat. Dacă vei repeta atunci că nu ai suficientă energie, există riscul ca repetatul să fie superficial și să provoce o tulburare a informațiilor deja cunoscute și înțelese.

- Dacă chiar este necesar, învață sau repetă capitolele ușor de memorat și nu capitolele cu multe detalii cum sunt măsurile preventive, citarea, etc.

• Uitatul este cea mai mare problemă a învățatului

Când un articol este mai greu de memorat, pentru a nu se uita ușor informațiile, trebuie să facem o conexiune cu ceva din realitate sau imaginar pentru a stimula creierul să acceseze acea informație memorată din mai multe ,,unghiuri’’.

• Pe parcursul învățatului, marchează articolele importante care se uită ușor (doar cele care sunt înțelese deja și nu cele care nu au fost învățate), pentru ca atunci înainte de concurs este important să ne folosim de memoria pe termen scurt (1-2 zile înainte de concurs sau chiar și în ziua concursului) prin citirea notițelor foarte importante care ne creează dificultate la reținere.

- răspunsul la întrebări se formulează mereu în propoziție și nu pe scurt, cu excepția când se cere enumerarea (cu liniuță sau literă ca în lege / cod);
- răspunde cât mai în detaliu pentru a nu exista interpretări și nu răspunde ca și cum ai știi tu la ce se referă;
- folosește exprimarea și răspunsul ca cel din cod și nu din alte cărți de specialitate pentru ca atunci când se contestă lucrarea trebuie motivată pe baza codului/legii și nu pe baza cărților;
- atenție la cuvintele poate, și, de regulă, numai, dacă, cu excepția, etc.
• De cele mai multe ori, enunțurile care conțin cuvântul ,,numai’’ sunt false pentru că acest cuvânt elimina orice altă situație/excepție. Sunt puține situații în care nu există nicio excepție.
• La organizare judiciară, de regulă, nu sunt introduse suplimentar în enunțuri de către comisie aceste cuvinte cheie pentru identificarea răspunsului corect sau greșit.
• Pentru a identifica răspunsul corect în acest context, este necesar să fie urmărite două aspecte și anume:
-să nu fie introdus suplimentar acest cuvânt în enunțul formulat de comisie.
-articolul să nu mai conțină și alte alineate cu alte situații care au legătura cu acesta sau excepții;

Exemplu de afirmatie adevărată la Codul de procedură civilă:
Art.18(4) Cererile și actele procedurale se întocmesc numai în limba română. (cuvântul ,,numai’’ nu a fost introdus de către comisie în enunț și nici nu are altă situație la alt alineat din articol sau excepție)

Exemplu de afirmatie falsă la Codul de procedură civilă:
Art. 210(1) Cererea reconventionala se judeca numai odata cu cererea principala. (cuvantul ,,numai’’ a fost introdus in enunț de către comisie, excepția fiind la art. 210 alin. 2)

- la organizare judiciară se pune accent mai mult pe testarea memoriei si redarea informațiilor exacte;
- înainte de concurs este important să ne folosim de memoria pe termen scurt (1-2 zile înainte de concurs sau chiar și în ziua concursului) prin citirea notițelor foarte importante care ne creează dificultate la reținere, cum ar fi termene, zile etc. (Atentie! a nu se învata ci doar repeta o informatie deja înțeleasă);
- a învăța ceva nou cu câteva zile înainte de concurs poate provoca o tulburare a informațiilor deja cunoscute și înțelese;
- rezolvați mai întai subiectele ușoare;
• Creierul este asemenea unui mușchi. Când începem un exercițiu fizic mai întai este nevoie să ne obișnuim cu efortul ușor iar apoi după ce ne-am încălzit putem sa ne forțăm mai tare.
• Al doilea aspect constă în faptul că dacă începem sa rezolvăm subiectele ce necesită mai multă gândire / analizare de la început și nu stim răspunsul, există stresul ca mai sunt multe subiecte de rezolvat, intrăm în panică și dăm un răspuns rapid care de cele mai multe ori este greșit.
• Recomandarea mea este să începi cu subiectele de la organizare judiciară, procedură civilă iar la sfârșit procedură penală.
- citiți enunțul cu mare atenție (de cel puțin doua ori) și integral;
• Multe greșeli se fac din neatenție și nu din lipsa cunoașterii informațiilor sau se răspunde la cerință fără să se citească cerința până la capăt.
• Chiar dacă știi răspunsul mai analizează-l pentru a nu fi un enunț capcană (de regulă la organizare judiciară enunțurile sunt destul de clare).
- citeste notele din josul enunțului. De cele mai multe ori se gresește la indicarea caracterului adevarat sau fals, greșit fiind scris prescurtat A / F.
- când nu-ți amintești o informație, încearcă să vizualizezi articolul din cod iar dacă nu reusești, alege un răspuns logic care s-ar potrivi cu practica / realitatea;
- încercuiește sau subliniează cuvintele cheie din enunțul de tip sinteză/grilă sau speță pentru a identifica mai ușor varianta de răspuns și a elimina posibilele variante greșite;
- rezolvă subiectele care s-au mai dat la concursuri pentru a învăța metodologia lor. Nu doar învățatul articolelor este important ci și raționamentul comisiei care a formulat subiectele.

Aveti intrebari suplimentare?

Contactati-ne!

Testele și sintezele conțin întrebări și răspunsuri pe articolele din tematică, schițe logice, excepții, cuvinte cheie, comparații ale articolelor etc.

Facebook

ADMITERE GREFIERI FACEBOOK